Onze Loge - Ludwig zum flammenden Stern Nr. 148

Ludwig zum flammenden Stern Nr. 148
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:Reeds in 1785 werd hier in het noordelijke Münsterland, dichtbij de Nederlands grens, een vrijmetselaarsloge gesticht. Het was Siegfried August van Goue een eugdvriend van Goethe, schrijver en commandant van de lijfwacht van graaf Ludwig, die met de hulp van Duitse- en Nederlandseleden de loge stichtte, die tot op heden zijn internationale samenstelling behouden heeft. 

In de noch bestaande ledenlijst van het jaar 1787 worden leden genoemd uit Steinfurt en uit Nederland. Het was n.l. de gewoonte dat leden van
bestaande loges meewerkten bij het stichten van nieuwe loges in Duitsland alsook in Nederland en Denemarken.

De tijdens de bezetting door Napoleon naar Nederland verplaatste en daarna spooloos verdwenen loge, werd in 1983 nieuw leven ingeblazen.
Weer waren het leden van Duitse- en Nederlandseloges die meewerkten aan het laten herleven van deze oude traditionele loge. Altijd heeft het in de bedoeling gelegen om over de grenzen heen vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden met de leden van de broederketen in Europa en die van de gehele wereld.

Zoals uit onderzoek is gebleken, hebben vrijmetselaars reeds 220jaar geleden in Steinfurt geleefd en er hun sporen achtergelaten. Een belangrijke opgave voor de loge is het creeren van een geestelijk klimaat waarin de in de omgeving wonende vrijmetselaars en de in de vrijmetselarij geinteresseerde heren zich thuis kunnen voelen.

Met de aan de loge gelieerde liefdadigheids vereniging de "Elephant Steinfurt e.V." word in het openbaar de humanitaire gedachtewereld van die vrijmetselarij in de praktijk gebracht.

Partnerstad van Steinfurt is London Borough of Ealing. Met de daar in 1897 gestichte loge "Ealing Lodge No. 2662", die resideert in West London Masonic Centre in Ealing, onderhoud de loge Ludwig zum flammenden Stern sedert 1987 een partnerschap relatie, met als doel: 'broederlijke en vriendschappelijke grensoverschrijdende contacten tussen de families te leggen'.

Broeders van andere loges zijn altijd van harte welkom op onze bijeenkomsten die gewoonlijk op Donderdagavond gehouden worden. Informatie daarover wind u op onze arbeidstafel. 
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü